1% podatku
by przekazać 1% podatku

 

 wystarczy w rozliczeniu rocznym,w rubryce;
 "WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ ORGANIZACJI POŻYTKU PUBLICZNEGO (OPP)"

W polu "KRS" wpisać: 0000064892,

W polu "Wnioskowana kwota" -->> kwotę, którą chcemy przekazać, 
czyli nie więcej niż 1% podatku należnego.

W polu "Cel szczegółowy 1%": Na leczenie i rehabilitację "Natalia Stosik"